• headerfinal logo160.hg.jpg

MASTER (YOUR) SUCCESS

Ondersteuning kan bestaan uit individueel contact en/of begeleiding in de vorm van coaching en counseling, maar ook uit doelgerichte gespreksvoering of praktische ondersteuning zoals bijvoorbeeld in het kader van verzuim of bij functioneringsproblemen. Groepsactiviteiten kunnen bestaan uit een cursusprogramma (op maat) of bepaalde vormen van doelgerichte begeleiding. Meer informatie volgt hierna:

PROFESSIONALISERING EN PERSOONLIJK LEIDERSCHAP
U heeft een drukke baan. Daarbij is er continue veel verandering. Het kan weleens teveel worden. Misschien vraagt u zich af of u alle veranderingen wel kunt bijhouden. Misschien maakt u zich zorgen of bent bang dat dingen misgaan. Kunt u uw zorgen uiten? Voelt u zich begrepen door collega's en leidinggevenden? Misschien ervaart u frustratie, stress of onzekerheid. In individuele gesprekken kunnen we  bepaalde persoonlijke vragen gericht aandacht geven. U komt tot nieuwe inzichten, kunt beter begrijpen waarom u doet wat u doet en maakt ruimte om de eigen aanpak en keuzes verder te onderzoeken. U ontdekt waar eventueel mogelijkheden liggen voor verbetering.
Belangrijk is om zowel op individueel als op teamniveau te werken aan de juiste inzichten en vaardigheden om goed in balans te blijven, met elkaar meer te bereiken en gezondheidsklachten en (langdurige) uitval te voorkomen. Ik heb een ondersteuningsprogramma ontwikkeld, wat gericht begeleiding biedt zodat verandering op een positieve manier vorm kan krijgen. Altijd worden inhoudelijk de doelen op maat afgestemd. Enkele thema's die hier genoemd kunnen worden: ontwikkelingsgericht denken, benutten van elkaars talenten, elkaar ruimte geven en ruimte nemen, authenticiteit, verantwoordelijkheden delen, communicatieve vaardigheden aanscherpen en tenslotte verbinding tussen collega's en disciplines versterken ten gunste van korte lijnen, meer vertrouwen in elkaar en optimaal gebruik van beschikbare expertise.


VERZUIMBEGELEIDING, PREVENTIE EN RE-INTEGRATIE
Ten gevolge van lichamelijke of psychische klachten kan veel onduidelijkheid bestaan over uw situatie. Het kan u onzeker en angstig maken richting de toekomst. Ook kan er sprake zijn van financiële onzekerheid. Dit alles vraagt om begrip en emotionele ondersteuning. Maar ook om praktische (her)oriëntatie op mogelijkheden. Ik kan ondersteunen om meer inzicht te krijgen en mogelijkheden te onderzoeken om op positieve wijze met de situatie om te gaan. We kijken ook hoe u tot nieuw perspectief kunt komen, waar u zich goed bij voelt, het zelfvertrouwen versterkt en oplossingen vindt om ook op lange termijn vol te houden, binnen eigen grenzen. 
Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Met mijn jarenlange ervaring kunnen we ook op organisatieniveau het verzuimbeleid doorlichten en verbeterpunten doelgericht en praktisch in kaart brengen, gecombineerd met een plan van aanpak ter implementatie hiervan. Bij langdurige uitval bied ik een aanpak die al snel de blik kan richten op nieuwe mogelijkheden. Voor informatie over re-integratie (1e en 2e spoor) -> lees meer

TAAKVERLICHTING HR-MANAGEMENT & DEVELOPMENT
De juiste persoon op de juiste plaats is essentieel voor het succes van uw organisatie. Aandacht hieraan besteden, weten wat er speelt en duidelijkheid over wederzijdse verwachtingen, zijn maar enkele voorbeelden die het verschil kunnen maken en helpen anticiperen op eventuele knelpunten. Drukte kan een reden zijn waardoor deze taken in de knel kunnen komen. Helemaal in tijden van veel verandering of reorganisatie kan dit het geval zijn, terwijl juist dan sommige werknemers vast kunnen lopen. Ik kan mij voorstellen dat ook u dan door zoveel andere zaken in beslag wordt genomen en taken zoals deze vooruit schuift. Dit is een bekende valkuil en leidt vaker tot stress bij medewerkers, ontevredenheid, verloop en verzuim. Misschien ook leidt het bij u tot frustratie.
Ik kan u hierbij ontlasten door enkele taken over te nemen zoals het voeren van aandachtsgesprekken met medewerkers die niet lekker in hun vel zitten, waar ziekteverzuim op de loer ligt of waarbij al sprake is van herhaaldelijke uitval. De medewerker krijgt begrip en erkenning, tegelijkertijd kunnen we inzichtelijk maken wat er leeft, welke ideeën en verwachtingen er zijn en vragen beantwoorden. Verzuim kan hiermee worden voorkomen of omlaag gebracht. Ook bij verzuimbegeleiding en -beleid in bredere zin kan ik vaak iets betekenen. Tijdelijk wat extra formatie kan rust bevorderen en effectiviteit van de organisatie optimaal houden en zo op lange termijn voor iedereen voordelen bieden.
                                                                                                                                
               ->  ga terug

.

 

 

REFERENTIES
->
klik hier